Warsztaty

Terminy nadchodzących warsztatów:

https://www.facebook.com/.
kontakt@kreginaprawcze.pl

 

W ramach propagowania idei Kręgów Naprawczych jako sposobu na rozwiązywanie konfliktów w szacunku i zrozumieniu organizujemy warsztaty wprowadzające do tej metody.

Warsztat wprowadzający trwa 2 dni, podczas których uczestnicy:

  • poznają genezę i założenia Kręgów Naprawczych
  • dowiadują się, z jakich kroków składa się proces
  • ćwiczą prowadzenie poszczególnych elementów Kręgów Naprawczych
  • otrzymują informacje jak można wdrożyć Kręgi jako stały sposób reagowania na konflikty w danej społeczności.

Warsztat jest również okazją by doświadczyć, że Kręgi Naprawcze to spotkania, które:

  • polegają na odzwierciedlającym słuchaniu pozwalającym każdemu uczestnikowi na wypowiedzenia się i bycie usłyszanym
  • odkrywają leżące u podstaw konfliktu potrzeby
  • wspierają uzgadnianie rozwiązań, które pomagają w odnowieniu relacji oraz zadośćuczynieniu co przywraca równowagę w społeczności.

Uczestnicy będą mogli również zapoznać się pokrótce z fundamentami Kręgów: ideą sprawiedliwości naprawczej, Porozumieniem Bez Przemocy i pojęciem shared power (równej mocy sprawczej).

Zajęcia prowadzi Tomasz Bagiński – absolwent Wydziału Psychologii UW, trener, coach, mediator, ojciec i mąż. Porozumienia bez Przemocy używa w życiu codziennym. Uczył się PbP i mediacji w nurcie Porozumienia od trenerów z USA, Polski, Serbii, Szwecji. Jako trener pracuje od 2004 roku – głównie z grupami biznesowymi. Pasjonuje się metodą Kręgów Naprawczych i propaguje ją od roku 2010. Ukończył 12-dniowy trening dla facylitatorów prowadzony przez jego twórcę – Dominika Bartera. Tomek prowadził tzw. grupę ćwiczeniową Kręgów, przeprowadził ponad 40 kręgów presymulowanych oraz około 30 procesów dla Klientów. O Tomaszu więcej na jego stronie: www.baginski.consulting.

sshutterstock_525198115